ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ…

1704 Views

…κομμάτια από αντικείμενα κι ανθρώπινες κατασκευές,
για κάποιο χρήσιμο σκοπό και ξεχασμένα άλλες φορές!
Κομμάτια αφημένα ή και χτισμένα μες τη φύση,
που αντικρίζοντας τα ο καθείς και μια ερμηνεία έχει αφήσει!