ΜΟΡΦΕΣ ΨΥΧΩΝ

1948 Views

Στο πέρασμα του χρόνου, γνωστές και άγνωστες μορφές,
λυπημένες, χαρούμενες ή σκεπτικές…
Συναισθήματα που καταγράφονται στο πρόσωπό τους,
που εγώ τα ονομάζω, μορφές των ψυχών τους!